#Aandachtvoorelkaar

Nederland staat stil bij corona

Onder de noemer "Aandacht voor elkaar" staat Nederland vanaf 6 oktober tot het einde van 2020 stil bij wat ons allemaal persoonlijk raakt door de corona-crisis die nog steeds niet ten einde is.

Ieder van ons is op een of andere manier in aanraking gekomen met de gevolgen van de crisis. Sommigen hebben een dierbare verloren, zijn zelf ziek geweest, hebben moeite met herstellen, zijn hun baan kwijt geraakt of hebben juist extra hard moeten werken. Anderen hadden of hebben moeite met het thuiswerken, met het gemis aan sociale contacten, met het in quarantaine moeten. Ouderen mogen soms geen bezoek meer ontvangen, zien hun kinderen en kleinkinderen alleen nog op een schermpje. En velen van ons missen de fysieke aanraking. Even een knuffel of een arm om iemand heen, een hand geven om te feliciteren of te condoleren. Het kan allemaal nog steeds niet.

Wat kan ik voor je doen?

Soms is het moeilijk om je ervaringen en gevoel onder woorden te brengen. Wat is je overkomen, waar heb je verdriet van, wat wil je delen met anderen? Lukt dat delen wel? Ik luister naar je verhaal, geef er woorden aan en zet het op papier. Je kunt het dan zelf nog meerdere keren nalezen of delen met anderen.

Heb je hier belangstelling voor? Zoek dan contact met me. https://www.baaikebrand-ritueelbegeleider.nl/contact

 

Voor meer informatie over deze landelijke aandachtsperiode zie:

www.LBVR.nl

https://www.aandachtvoorelkaar.nl/

 

Examen doen, laatste schooldag, gala, slagen, vlag uithangen, met zijn allen op vakantie, diploma ophalen in een veel te warme aula. Dit jaar gaan al deze rituelen niet door, althans niet op deze manier. Dat is vervelend want deze rituelen horen bij de overgang van middelbare school naar vervolgonderwijs of van vervolgonderwijs naar een baan.

Bij de LBvR, de landelijke beroepsvereniging voor ritueelbegeleiders, is het idee ontstaan om donderdag 4 juni 2020 op een andere manier dan met vlaggen, want dat is voorbehouden aan de geslaagden, uiting te geven aan het feit dat ze echt verdiend geslaagd zijn.
Het idee achter deze actie is, dat we graag wat meer aandacht willen geven aan het slaagmoment van de schoolverlaters. Wij willen hen, maar ook ouders, en leerkrachten laten zien dat we achter hen staan, trots op hen zijn en dat zij #verdiendgeslaagd zijn.

Dat gaan we o.a. doen door het rood wit blauw van onze vlag in te zetten. Niet de vlag zelf, die is voorbehouden aan de geslaagden, maar iets met de drie kleuren op een zichtbare plek, op donderdag 4 juni. We roepen anderen op hieraan mee te doen en hun roodwitblauwe steun op 4 juni te delen via Social Media, met de hashtag: #verdiendgeslaagd, #Roodwitblauwdieisvoorjou #creatiefmetvlag en #Nederlandistrotsopjullie. Een mooi verbindend ritueel, dat voor iedereen uit te voeren is vanuit huis en waarmee we de geslaagden een hart onder de riem steken.

Doe je mee?

Met dank aan de collega's Indra van den Berg, Christien van Bergen, Carlien van Geffen en Lisette de Lange