Examen doen, laatste schooldag, gala, slagen, vlag uithangen, met zijn allen op vakantie, diploma ophalen in een veel te warme aula. Dit jaar gaan al deze rituelen niet door, althans niet op deze manier. Dat is vervelend want deze rituelen horen bij de overgang van middelbare school naar vervolgonderwijs of van vervolgonderwijs naar een baan.

Bij de LBvR, de landelijke beroepsvereniging voor ritueelbegeleiders, is het idee ontstaan om donderdag 4 juni 2020 op een andere manier dan met vlaggen, want dat is voorbehouden aan de geslaagden, uiting te geven aan het feit dat ze echt verdiend geslaagd zijn.
Het idee achter deze actie is, dat we graag wat meer aandacht willen geven aan het slaagmoment van de schoolverlaters. Wij willen hen, maar ook ouders, en leerkrachten laten zien dat we achter hen staan, trots op hen zijn en dat zij #verdiendgeslaagd zijn.

Dat gaan we o.a. doen door het rood wit blauw van onze vlag in te zetten. Niet de vlag zelf, die is voorbehouden aan de geslaagden, maar iets met de drie kleuren op een zichtbare plek, op donderdag 4 juni. We roepen anderen op hieraan mee te doen en hun roodwitblauwe steun op 4 juni te delen via Social Media, met de hashtag: #verdiendgeslaagd, #Roodwitblauwdieisvoorjou #creatiefmetvlag en #Nederlandistrotsopjullie. Een mooi verbindend ritueel, dat voor iedereen uit te voeren is vanuit huis en waarmee we de geslaagden een hart onder de riem steken.

Doe je mee?

Met dank aan de collega's Indra van den Berg, Christien van Bergen, Carlien van Geffen en Lisette de Lange